Responsabil Tehnic cu Executia

Responsabil Tehnic cu ExecutiaDe ce este nevoie de Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) ?

Responsabil tehnic cu executia – persoana fizica responsabila in conditiile legii, cu implementarea sistemului de calitate in realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnice industriale, disponibilizari de personal calificat si de echipamente specifice, care sa dea garantia respectarii exigentelor de calitate stabilite in prevederile legale si de documentatia aferenta realizarii lucrarilor de montaj, verificata si aprobata.

Legislatie referitoare la activitatea Responsabilului Tehnic cu Executia

Art.15. Asigurarea calitatii lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale se face printr-un sistem propriu de calitate si de catre responsabilii tehnici cu executia atestati ai executantului, numai pentru documentatii verificate conform legii.
Responsabilii tehnici cu executia se atesta pentru cerintele stabilite in prevederile legale numai pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale.
Art.16. Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale au urmatoarele obligatii:
– sa admita executia lucrarilor de montaj numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati;
– sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice privind executarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, procedurile de realizare a acestor lucrari, planurile de verificare a executiei lucrarilor de montaj, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a lucrarilor de montaj aferente;
– sa supravegheze executia lucrarilor pe baza si conform proiectelor;
– sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, conform modelului din Anexa 4 a prezentului Regulament;
– sa opreasca executia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului;
– sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor legale;
– la finele fiecarui semestru responsabilii tehnici cu executia atestati vor transmite, in copie, la Ministerul Economiei si Comertului – Directia Generala Cooperare Economica Internationala, Sinteza si Investitii FIsELE aferente fiecarei lucrari de montaj dotari tehnologice industriale, executate in aceasta perioada, conform modelului din Anexa 5 a prezentului Regulament;
– sa participe la actiunile de instruire–informare organizate de Ministerul Economiei si Comertului

Obligatiile Responsabililor Tehnici cu Executia

1. sa admita executia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati
2. sa verifice si sa avizeze fisele proiectelor tehnologice privind executarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, procedurile de realizare a acestor lucrari, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a lucrarilor de montaj aferente
3. sa supravegheze executia lucrarilor pe baza si conform proiectelor
4. sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund
5. sa opreasca executia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in cazul in care s/au produs defecate grave de calitate sau abateri de la prevederle proiectului de executie a montajului si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora
6. sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor legale.

LISTA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUTIA ATESTATI